Charles Explorer logo
🇬🇧

Time in 19th and 20th Century Philosophy

Class at Faculty of Arts |
AFS100679

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Sylabus: Čas v novější filosofii

Jakub Čapek

Anotace předmětu

Cílem přednášek je představit a na základě vybraných pasáží podrobněji promyslet několik významných filosofických pojednání o čase z konce 19. a zejm. první půle 20. století (H. Bergson, J. E. McTaggart, E. Husserl, M. Heidegger, I. Prigogine aj.).

Četba k přednášce bude věnována interpretaci textů různých filosofických tradic 19. a 20. století. Texty probírané v semináři jsou vybrány buď ze souboru primární literatury ke skeletové zkoušce z filosofie 19. a 20. století, nebo z okruhů k bakalářské zkoušce (třetí část zkoušky: „Současná filosofie“).

Materiály ke kurzu (primární a sekundární literatura, pokyny k psaní seminárních prací, požadavky na referát atd.) budou průběžně vyvěšovány v systému moodle: https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=4795

Podmínkou udělení zápočtu je: a) pravidelná účast na přednáškách a seminářích (studenti se připravují z hodiny na hodinu, tj. čtou texty) b) krátký test, zadaný v polovině listopadu a odevzdaný do konce listopadu: studenti odpoví v rozsahu 6-8 normostran na 3 otázky, které dostanou koncem listopadu. Otázky budou vycházet z výkladů a textů probraných v rámci přednášky. c) jeden referát textu v rámci seminární četby. Handout k referátu je třeba zaslat s týdenním předstihem, tj. nejpozději do předcházející středy, v případě nejasností konzultovat během konzultací J. Čapka (čtvrtek 9h30-10h30, místnost 220).

Alternativou k referátu je vypracování seminární práce o rozsahu 7-10 normostran na některé z témat probíraných v rámci kurzu. Práce by měla odpovídat „požadavkům na seminární práci“ (dostupným v moodlu) a vycházet z některého z textů, které byly komentovány v průběhu seminářů. Práci je třeba odevzdat do 4. ledna 2015.

Zápočet za ZS bude udělen na základě splnění všech tří podmínek nejpozději k 4. lednu 2012.