Charles Explorer logo
🇬🇧

Power(lessness) of the Freedom

Class at Faculty of Arts |
AFS100680

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Program seminářů:

1)      Nietzsche, Mimo dobro a zlo, I, 9

2)      Nietzsche, Mimo dobro a zlo, I, 19, 21

3)      Nietzsche, Mimo dobro a zlo, 188; Nietzsche, Ecce homo, „Proč jsem tak chytrý“, 9; Soumrak model, „Nájezdy nečasového“, 38

4)      Kierkegaard, Nemoc k smrti, s. 123–130, 136–144

5)      Kierkegaard, Nemoc k smrti, s. 144–148; Pojem úzkosti (zoufalství možnosti)

6)      Patočka, „Negativní platonismus“

7)      Heidegger, Bytí a čas, paragrafy 27, 40

8)      Heidegger, Bytí a čas, paragrafy 53, 60

9)      Arendtová, Vita activa V, s. 224–244

10)  Arendtová, Vita activa V, s. 244–271

11)  Foucault, “Subjekt a moc”, in: Myšlení vnějšku, s. 195–226

12)  Adorno, Minima moralia, aforismy 88, 97, 100

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Formou seminární četby vybraných textů filosofů 19. a 20. století budeme tematizovat, nakolik je člověk svobodnou bytostí, resp. co tato svoboda znamená se zřetelem k možnostem jeho existence. Texty byly vybrány primárně ze seznamu literatury předepsané ke zkoušce z 19. a 20. století a z volitelných textů k bakalářské zkoušce.