Charles Explorer logo
🇬🇧

Soul in the Baroque Jesuit Philosophy

Class at Faculty of Arts |
AFS100681

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář bude spočívat v četbě čási De Anima filosofického kursu jezuity Rodriga de Arriagy (1592, Logroño – 1667, Praha). Arriaga, současník Komenského, patřil ke třetí generaci jezuitských učenců, pro niž je typický příklon k nominalismu a vzrůstající sympatie k "netradičním" naukám.

Cílem semináře bude pokusit se nahlédnout, nakolik Arriagova nauka o duši představuje posun od scholastického hylemorfismu ke karteziánskému dualismu.