Charles Explorer logo
🇬🇧

Classical Pragmatism

Class at Faculty of Arts |
AFS100682

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz je primárně vypsán jako skeletový, zaměřený na klasický americký pragmatismus (William James, Charles Sanders Peirce, John Dewey), jeho kořeny a vymezení vůči evropské filosofii. Vycházet budeme z idealistických kořenů hnutí, které lze chápat jako jistý pokus o naturalizaci německého idealismu, a skrze to jeho vztah k analytické tradici, kterou lze vnímat také jako variantu jazykově orientovaného idealismu (zejména u Gottloba Frega a Ludwiga Wittgensteina). Podstatná bude rovněž analytická kritika pragmatismu (zejména u Bertranda Russella a G. E. Moora) a příklady pragmatického přístupu k filosofii z různých oblastí zkušenosti.

Na tento kurz naváže v dalším semestru kurz (vedený spolu s O. Švecem), jenž filosofii raného pragmatismu vztáhne k otázkám pragmatismu v širším slova smyslu a dalších hnutí, v nichž je hájen primát praktického před teoretickým.

Kurz je možné zapsat i jako jednosemestrální a volitelný.

Atest z analytické filosofie II je udělen na základě pohovoru nad tématy kurzu a seminární práce v rozsahu 20-25 tis znaků na předem domluvené téma, práce musí vyžívat nejméně 3 tituly primární a 2 sekundární literatury.