Charles Explorer logo
🇬🇧

God and World between Descartes and Leibniz

Class at Faculty of Arts |
AFS100683

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Záměrem kursu je představit některá ústřední ontologická a (v menší míře) epistemologická témata u nejdůležitějších tzv. racionalistických myslitelů (Descartes, Spinoza, Leibniz), a to především prostřednictvím rozboru provázaného komplexu vztahů mezi Bohem a světem (produkování, udržování, zakládání, imitování atp.).