Charles Explorer logo
🇬🇧

Pragmatism in Context

Class at Faculty of Arts |
AFS100685

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz navazuje na kurz Klasický pragmatismus, lze si ho však zapsat i samostatně. Je věnován pragmatismu v širším, systematickém smyslu filosofie hájící primát praktického před teoretickým a vymezující zkušenost i pravdu nikoli jako stavy mysli, nýbrž jako sociálně moderovaný proces historicky situovaného a zainteresovaného porozumění.

V kurzu samotném půjde o to sledovat pragmatická témata jak u těch, kteří na americký pragmatismus explicitně navazují, jako W. Sellars, R.

Rorty a R. Brandom, tak u těch, u nichž se objevují "pragmatické" motivy ve výše uvedeném širším smyslu, nezávisle na tom, zda v analytické či kontinentální tradici, jmenovitě např. u L.

Wittgensteina, M. Heideggera a M.

Merleau-Pontyho.