Charles Explorer logo
🇬🇧

Mind and Person in Early-Modern Empiricism

Class at Faculty of Arts |
AFS100686

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Mysl a osoba v novověkém empirismu

1. René Descartes: Duševní substance a substanciální jednota

2. Nicholas Malebranche: „Pro sebe sama nejsme nic jiného než stíny“

3. Thomas Hobbes: Přirozené a fiktivní osoby

4.  John Locke: Nepoznatelnost mysli

5.  John Locke: Identita u člověka a u jiných živočichů

6.  John Locke: Osobní identita 1: Definice, vědomí, paměť

7.  John Locke: Osobní identita 2: Otázka tělesnosti

8.  John Locke: Osobní identita 3: Etické a politické důsledky

9.  Gottfried Leibniz: Kritika Locka z hlediska nevědomých vjemů

10. George Berkeley: Sebeuvědomění a návrat k duševní substanci

11. David Hume: Fikce osobní identity

12. Thomas Reid: Obhajoba osobní identity z hlediska zdravého rozumu

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

John Locke zavedl otázku osobní identity do filosofické teorie v druhém vydání svého Eseje o lidském rozumu.

V pojednání o této otázce Locke vychází ze svého skeptického postoje vůči podstatě mysli či duše a hledá jinou bázi pro kontinuitu lidské bytosti než nabízí duševní substance. V našem kursu budeme věnovat pozornost pojmu osoby v myšlení Locka i dalších autorů raného novověku včetně Berkeleyho a Huma i Leibnize a Reida.

Prozkoumáme nosnost různých koncepcí kontinuity lidských bytostí a jejich dusledky pro pojetí etické odpovědnosti, politických práv a tělesnosti i pro možnosti posmrtného života a pre-existence.