Charles Explorer logo
🇬🇧

Phenomenology of Existence

Class at Faculty of Arts |
AFS100688

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář k přednáškovému cyklu "Fenomenologie existence". Kritická diskuse textů má zejména umožnit konkrétnější a plastičtější uchopení témat rozebíraných v rámci přednášky. Nakolik je to možné, texty jsou vybrány z povinné literatury ke skeletové zkoušce z filosofie 19. a 20. století a z povinně-volitelné literatury k bakalářské zkoušce.

Předběžný plán četby 1) Kierkegaard, Nemoc k smrti, s. 123–130 2) Heidegger, Bytí a čas, par. 9–11 3) Heidegger, Bytí a čas, par. 39–41 4) Heidegger, Bytí a čas, par. 62 a 64 5) Lévinas, "Filosofie a idea nekonečna" 6) Lévinas, Totalita a nekonečno, s. 170-177, 188-195 7) Lévinas, Totalita a nekonečno, 257-274 8) Arendtová, Vita activa (bude upřesněno) 9) Arendtová, Vita activa V (bude upřesněno)+ Lévinas, Totalita a nekonečno, s. 196-208 10) Patočka, “Přirozený svět a fenomenologie” 11) (bude upřesněno)