Charles Explorer logo
🇬🇧

Antient Philosophy

Class at Faculty of Arts |
AFS100690

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Cílem kursu není jen historický popis jednotlivých nauk řazených pod volnou rubriku „antická filosofie“; půjde především o intepretaci základních témat i způsobů argumentace, díky nimž si antická filosofie udržuje svou aktuálnost. Zjistíme, jak vzniklo rozlišení filosofie na fyziku, metafyziku a etiku, a proč je úvod do antické filosofie z nejen historických důvodů úvodem do filosofie jako takové.

V zimním semestru se od stručného výkladu presokratiků obrátíme k Platónovým dialogům, v semestru letním začneme Aristotelem, a to včetně způsobu, jímž kriticky navazuje na Platóna. Následně se budeme věnovat stoické škole, Epikúrovi a dvěma hlavním formám antické skepse (tedy skepsi pyrrhónské i akademické).

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem kursu je výklad významných myslitelů a škol od presokratiků po helénistické období spolu s první částí období řecko-římského. Současně se zaměříme na původ základních filosofických pojmů a vznik různých filosofických disciplín.

This course in Ancient philosophy (for BA students in philosophy) will be devoted to the most important authors and schools ranging from the Presocratics to Hellenistic and early Greco-Roman periods. The most important philosophical concepts formulated during these centuries will also be discussed together with basic survey of their future developments.