Charles Explorer logo
🇬🇧

Love and Friendship in Plato

Class at Faculty of Arts |
AFS100691

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

6. 10.         Úvod 13.10.        Lysis I             203a1–216b8              Marina Krapchatova 20. 10.       Lysis II            211d6–216b9             Vojtěch Petříček, Pavel Bakovský, David Rozen 27. 10.       Lysis III          216c1–220b5              Kristýna Sára Zittová, Ľudovít Kuruc 3. 1.           Lysis IV          220b6–223b8             Jakub Štingl, Martina Petráková 10. 11.       Symposion I    198a1–201c9              Šimon Herskovič, Mario Čeladník, Barbora Kovářová

-----           (17. listopad)   24. 11.       Symposion II   201d1–204e6             Marie Sušánková, Václav Volhejn, Bára Vencláková 1. 12.         Symposion III 204c7–208b6              Matěj Hřib, Klára Pudláková, Alena Bezoušková 8. 12.         Symposion IV 208b7–212c3              Jakub Houška, Klára Staňková, Jiří Blažek 15. 12.       Faidros I         243e9–246a2              Helena Hájková, Klára Frýdová, Sabina Kocourová 22. 12.       Faidros II       246a3–249d3             Tereza Hančarová, Igor Hubinský, Anna Gazdíková 5. 1.           Faidros III      249d4–253c6             Hynek Groman, Vojtěch Svěrák, Kateřina Děkanovská 12. 1.         Faidros IV      253c7–257b6              Vojtěch Benda, Jonáš Krešinger

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem kurzu bude porozumět Platónovu pojetí lásky a přátelství, jejich vzájemnému vztahu a jejich roli v celku jeho filosofie. Komplex otázek souvisejících s těmito dvěma tématy se přitom pokusíme nahlédnout především z perspektivy druhého z nich, tedy přátelství.

Seminář se bude opírat především o tři dialogy, Lysis, Symposion a Faidros, zaměříme se však také na vybrané pasáže z dalších Platónových děl, především z dialogů Ústava a Zákony.

Kurz může být zapsán jako skeletový seminář (Antická filosofie I) nebo jako volitelný předmět.