Charles Explorer logo
🇬🇧

Aristotle: Metaphysics Lambda

Class at Faculty of Arts |
AFS100692

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

V tomto semináři se budeme snažit porozumět Aristotelově argumentaci v Metafysice Lambda (XII), a to jak v celku (jaký cíl tu Aristotelés sleduje – jak se vztahuje k cíli první filosofie či „metafysiky“ jako takové – a jakými prostředky, resp. s jakým úspěchem ho dosahuje), tak v detailu: budeme se pokoušet přečíst a vyložit tuto – rozsahem nedlouhou – knihu od začátku do konce (s možnou výjimkou 8. kapitoly zabíhající do detailů dobových astronomických představ).

Mezi ostatními knihami Metafysiky je Lambda výjimečná jak tím, že jako jediná explicitně rozpracovává souvislou teorii prvních principů bytí (nelátkových intelektů), tak šíří svého záběru: kromě důkazu existence takových nelátkových podstat (v 6. kap.) a výkladu o jejich povaze, resp. počtu (v kap. 7-10) obsahuje také náčrt obecné teorie smyslových podstat a jejich dílčích principů (v kap. 2-5). S jistou mírou nadsázky lze říci, že Lambda představuje, byť ve velmi zkratkovité formě, rozvrh Aristotelovy metafysiky jako celku, včetně jejího završení. To z ní činí knihu nesmírně obtížnou (řadě věcí budeme moci porozumět jen na pozadí jiných Aristotelových textů, z Metafysiky i mimo ni), ale zároveň také knihu, která nabízí určitou celkovou, jakkoli nesnadnou, perspektivu na Aristotelovu filosofii jako systematický projekt. Většina textů, k nimž se budeme od Lambdy obracet, figuruje na seznamu primární literatury předepsané ke sketeletové zkoušce (Antická filosofie II). Seminář tak může zároveň posloužit jako základní průvodce těmito texty.

První sezení se uskuteční v pondělí 9.10.2017, poslední v pondělí 8.1.2018. Kdo by měl zájem, může si už před první hodinou přečíst a promyslet úvodní dvě kapitoly celé Metafyziky (Alfa 1-2, v překladu F. Karfíka, viz níže).