Charles Explorer logo
🇬🇧

Origenes, De principiis

Class at Faculty of Arts |
AFS100694

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Origenes o duši a světě

Lenka Karfíková

ZS 2017/18 čtvrtek 17,30-19,00

(FF, Nám. J. Palacha, 2. patro, místnost 218)

Latinská četba Origenova pojednání Peri archón v Rufinově překladu (řecký originál prvních dvou knih se nedochoval), se zaměřením na pojetí duše a světa. Origenes předpokládal rozrůznění rozumných bytostí na základě jejich svobody, svět je místem jejich výcviku k návratu do původní jednoty. Kurs předpokládá znalost latiny, studenti ÚFaR si jej mohou zapsat jako latinskou četbu nebo jako výběrový kurs; studenti ETF si jej mohou zapsat jako proseminář z filosofie nebo jako výběrový kurs.

Atest:

Zápočet z latinské četby lze získat na základě překladu a interpretace textu v semináři. Zápočet z prosemináře lze získat na základě písemné práce v rozsahu cca 7 stran. Zápočet z výběrového kursu lze získat na základě překladu a interpretace textu v semináři nebo písemné práce v rozsahu cca 7 stran.

Edice:

• Origenes, De principiis, I (libri I-II), vyd. H. Crouzel – M. Simonetti (edice řeckých zlomků a Rufinova latinského překladu s úvodem, komentářem a francouzským překladem), Traité des principes, Sources Chrétiennes (= SC) 252, Paris 1978.

• Origenes, Commentaria in Canticum, I, vyd. L. Brésard, H. Crouzel, M. Borret, SC 375, Paris 1991.

Pasáže čtené v semináři: 1. Původ individuální duše: De princ. I, Praefatio 5 (SC 252, 84); Comm. Cant. II,5,22-23 (SC 375, 366-368) 2. Stvoření a rozrůznění rozumných bytostí: De princ. II,9,1-2 (SC 252, 352-356); De princ. II,9,6-7 (SC 252, 364-366.370) 3. Pád duše ochladlice: De princ. II,8,3 (SC 252, 344-346); De princ. I,3,8 – I,4,1 (SC 252, 164-166); De princ. I,8,4 (SC 252, 232) 4. Svět zahrnuje rozrůzněné rozumné bytosti, je proniknut božskou prozřetelností: De princ. II,1,1-3 (SC 252, 234-238) 5. Hvězdy jsou také rozumné bytosti: De princ. I,7,3-4 (SC 252, 212-216) 6. Duše zvířat: De princ. II,8,1 (SC 252, 336-338) 7. Mysl neroste místně, není tělesná: De princ. I,1,6-7 (SC 252, 102-106) 8. Je stvoření věčné?: De princ. I,4,4-5 (SC 252, 170-172)