Charles Explorer logo
🇬🇧

Intersubjectivity

Class at Faculty of Arts |
AFS100695

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Sylabus: 1.      Úvodní přednáška. Modely intersubjektivity (4. 10.) – TM

četba: James Joyce, Mrtví, in: Dubliňané – JČ   2.      Úvod do Husserlovy fenomenologie (11. 10.) - JČ

četba: E. Husserl, Vybrané pasáže z Karteziánských meditací, přel. Marie Bayerová, Praha 1968 (1993).   3.      Problém intersubjektivity v Husserlově fenomenologii (18. 10.) - JČ

četba: E. Husserl, Vybrané pasáže z Karteziánských meditací   4.      Sartrův existencialismus (25.10.) - TM

četba: J.-P. Sartre, Bytí a nicota, přel. O. Kuba, Praha 2006, 309–364 (pasáže pro referát budou upřesněny).   5.      M. Heidegger, Filosofie a otázka po bytí (1. 11.) – JČ

četba: Heidegger, Bytí a čas, přel. Ivan Chvatík, Pavel Kouba, Miroslav Petříček, Jiří Němec, Praha 2008, §§ 4, 9 a 25.    6.      M. Heidegger, Spolubytí (8. 11.) – JČ

četba: Heidegger, Bytí a čas, §§ 26-27.   7.      Sartre II (15. 11.) – TM

četba: divadelní hra S vyloučením veřejnosti (Huis clos) in Jean-Paul Sartre, Pět her, Praha 1962.

Jean-Paul Sartre, Huis clos, suivi de Les Mouches, Paris 2000.   8.      Lévinas (22. 11.) - TM

četba: Totalita a nekonečno, přel. M. Petříček a J. Sokol, Praha 1997, 196–222.   9.      Marcel (29. 12.) - TM

četba:text „Já a ten druhý“, in: G. Marcel, K filosofii naděje, přel. Věra Dvořáková a Miloslav Žilina, Praha 1971, 67–87.   10.   M. Foucault (6. 12.) - JČ

četba:„Řád diskursu“, in: Diskurs, autor, genealogie, přel. P. Horák, Praha 1994, 7-40.   11.   A. Honneth (13. 12.) - TM

četba: „Patterns of Intersubjective Recognition: Love, Rights, and Solidarity“, in: The Struggle for Recognition. The Moral Grammar of Social Conflict, Cambridge 1995, 92–131.   12.   Jan Patočka a filosofie existence (20. 12.) – JČ

četba: J. Patočka, „Přirozený svět a fenomenologie“, in: Fenomenologické spisy II, Praha 2009, 202-237.   13.   Závěrečná přednáška

četba bude doplněna.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem přednášek je představit a na základě vybraných pasáží podrobněji promyslet několik významných filosofických koncepcí intersubjektivity 19. a zejm. první půle 20. století (E. Husserl, M. Heidegger, J.-P. Sartre, E. Lévinas. G. Marcel, M. Foucault aj.).

Četba k přednášce bude věnována interpretaci textů různých filosofických tradic 19. a 20. století. Texty probírané v semináři jsou z převážné většiny vybrány buď ze souboru primární literatury ke skeletové zkoušce z filosofie 19. a 20. století nebo z okruhů k bakalářské zkoušce (třetí část zkoušky: „Současná filosofie“).

Materiály ke kurzu (primární a sekundární literatura, pokyny k psaní seminárních prací, požadavky na referát atd.) budou průběžně vyvěšovány v systému moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5420