Charles Explorer logo
🇬🇧

The Concept of Conscioussnes in Classical German Philosophy

Class at Faculty of Arts |
AFS100697

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Pojem vědomí (Bewusstsein) je pro německou klasickou filosofii zcela signifikantní. Své hlavní analýzy mu věnují Kant, Fichte, Schelling i Hegel. V přednášce budu sledovat vývoj tohoto pojmu při východiksu z Kantovy analýzy v Kritice čistého rozumu, přes Reinholdův pokus založit veškeré vědění na vědomí jako základní evidenci, Fichtovu dynamickou analýzu vědomí v Základu všeho vědosloví, až po Hegelův výklad vědomí ve Fenomenologii ducha.

Na literaturu budu odkazovat v průběhu přednášky.

V doprovodné četbě budeme číst Fichtův programový spisek "O pojmmu vědosloví".

J. G. Fichte, O pojmu vědosloví, v: J. G. Fichte, O pojmu vědosloví. Druhý úvod do vědosloví. Pokus o nové podání vědosloví, Praha 2008.