Charles Explorer logo
🇬🇧

Hobbes, Locke, Rousseau. Three Concepts of Political Community

Class at Faculty of Arts |
AFS100699

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Hobbes, Locke, Rousseau. Tři pojetí politického společenství Plán semestru:

1. Úvod

2. Hobbes o člověku a o přirozeném stavu

3. Hobbes o zrození státu

4. Hobbes o osobě a moci suveréna

5. Hobbes o náboženství a o církevní moci

6. Locke o přirozeném stavu a o přirozeném zákonu

7. Locke o pojetí osoby a o osobním vlastnictví

8. Locke o zrození státu a rozdělení státní moci

9. Rousseau o prvních společenstvích a zrození státu

10. Rousseau o společenské smlouvě a o suverenitě obecné vůle

11. Rousseau o roli náboženství v rámci státu.

12. Závěr Anotace Hobbes, Locke a Rousseau jsou všichni zastánci společenské smlouvy jako základu pro vznik politického společenství. Mají nicméně velice odlišná pojetí tohoto politického společenství samého. Cílem kursu je především pochopit tyto různé koncepce suverenity, legitimní politické moci a vztahu mezi svobodou a zákonem v hlavních spisech našich tří autorů.