Charles Explorer logo
🇬🇧

Aristotle, Physics II-III,2

Class at Faculty of Arts |
AFS100702

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Kurz může být zapsán jako skeletový seminář (Antická filosofie I) nebo jako výběrový seminář.  

Aristotelův svět či kosmos existuje odevždy a navždy proto, že existuje zcela přirozeně. Cílem semináře je vyložit základ tohoto filosofického přesvědčení, a tím Aristotelovo pojetí přirozenosti (fysis) včetně různých významů slova „přirozenost“. Zabývat se budeme polaritou přirozeného a umělého, úlohou přirozenosti či přírody ve vznikání a zanikání věcí, vztah přirozenosti a pohybu, a samozřejmě také schématem čtyř druhů příčin. Zaměříme se rovněž na teleologický rámec Aristotelova pojetí přirozenosti a na různé druhy nahodilosti, které jsou v tomto rámci vyložitelné, aniž by byl jeho vlastní součástí. Závěr semináře bude věnován Aristotelově vlastní definici pohybu, který vychází nejen z jeho pojetí přirozenosti, ale též pojmové dvojice možnosti a skutečnosti.  

POZOR: rozpis kurzů je oproti původnímu plánu upraven (týká se všech seminářů od 5. resp. 12. dubna): 22. února Fyzika II, 1: co je „přirozenost" 1. března Fyzika II, 1-2: přirozenost a věda o přirozenosti 8. března Fyzika II, 1-2: věda o přirozenosti a jiné typy vědění 15. března Fyzika II, 3: příčiny (část první) 22. března Fyzika II, 3: příčiny (část druhá) 29. března Fyzika II, 4-5: náhoda a samočinnost 12. dubna Fyzika II, 6-7: náhoda, samočinnost a čtyři příčiny 19. dubna Fyzika II, 8: příčinnost a účelnost v přírodě (část první do 199a30) & Fyzika II, 8: příčinnost a účelnost v přírodě (část druhá od 199a30 „A poněvadž příroda je dvojí etc.“) & Fyzika II, 9: nutnost a její druhy 26. dubna Fyzika III, 1: předběžná definice pohybu 3. května Fyzika III, 2: definice pohybu 10. května shrnutí hlavních pojmů aristotelské fyziky 17. května doplňující texty

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz může být zapsán jako skeletový seminář (Antická filosofie I) nebo jako výběrový seminář.

Aristotelův svět či kosmos existuje odevždy a navždy proto, že existuje zcela přirozeně. Cílem semináře je vyložit základ tohoto filosofického přesvědčení, a tím Aristotelovo pojetí přirozenosti (fysis) včetně různých významů slova „přirozenost“. Zabývat se budeme polaritou přirozeného a umělého, úlohou přirozenosti či přírody ve vznikání a zanikání věcí, vztah přirozenosti a pohybu, a samozřejmě také schématem čtyř druhů příčin. Zaměříme se rovněž na teleologický rámec Aristotelova pojetí přirozenosti a na různé druhy nahodilosti, které jsou v tomto rámci vyložitelné, aniž by byl jeho vlastní součástí. Závěr semináře bude věnován Aristotelově vlastní definici pohybu, který vychází nejen z jeho pojetí přirozenosti, ale též pojmové dvojice možnosti a skutečnosti.

Rozpis kurzu viz níže Sylabus.

Aristotle’s universe is eternal and, in its basic structure unchanging: this is because its existence is fully natural. The course aims at explaining the basic of this philosophical stance and, by the same token, Aristotle’s understanding of “nature” (phusis). Reading Physics II, we will examine the polarity of the natural and the artificial, the constitutive relation between nature and motion, and also, crucially, Aristotle’s distinction and explanation of the four causes. Together with these issues we will deal with the teleological framework of Aristotelian nature and with various kind of chancy events that can be reconciled with it. The last weeks of the course will be devoted to Aristotle’s definition of motion in Physics III and to the role of the notions of potentiality (dunamis) and actuality (energeia) in establishing this definition.