Charles Explorer logo
🇬🇧

Borderlines of Philosophy II

Class at Faculty of Arts |
AFS100706

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Filosofie zejména v druhé polovině 19. století se často vymezuje vůči "konci metafyziky", tedy je snahou o "jiné" myšlení vzhledem k tradici, právě za hranicí novověké tradice. Kurz bude v tomto předznamenání zkoumat právě sám fenomén hranice a s ním spojené představy.

Zaměří se zejména na Jeana-Luca Nancyho, Gianni Vattima, Michela Foucaulta či Jacquese Derridu, s přihlédnutím k T.W. Adornovi.