Charles Explorer logo
🇬🇧

Newton - General Scholium and Query 23

Class at Faculty of Arts |
AFS100708

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Jakkoli po uveřejnění Newtonovy fyzikální teorie v "Matematických principech přírodní filosofie" (1687) a teorie světla v "Optice" (1704) málokdo pochyboval o tom, že se jedná o průlomovou událost, stala se Newtonova pozice terčem mnohostranné ostré kritiky mnoha myslitelů v čele s Leibnizem. Newton na některé aspekty této kritiky reagoval mj. v dodatcích k dalším vydáním uvedených spisů. Právě nejdůležitější z těchto dodatků, v nichž Newton vyjasňuje theologické, ontologické a metodologické přesahy své pozice, budou předmětem četby v kursu. Přestože je tedy hlavním cílem kursu kultivace schopnosti uplatnit elementární znalosti latiny při četbě filosofických textů, budou mít účastníci kromě vylepšení jazykových dovedností příležitost seznámit se s Newtonovými pozicemi v uvedených zásadních oblastech.

Seminář bude mít formu četby textu v originálním latinském znění s důrazem na jazykovou stránku, ovšem s příležitostnými obsahovými komentáři. Texty k četbě budou předem k dispozici na moodle a v tištěné podobě na první hodině kursu.