Charles Explorer logo
🇬🇧

Aristotle, On the Soul

Class at Faculty of Arts |
AFS100711

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Cílem semináře je rekonstrukce Aristotelova pojetí duše jako „počátku živých bytostí“. Hlavní důraz bude kladen na způsob, jímž Aristotelés odlišuje jednotlivé složky duše (od vyživovací přes smyslovou až po rozumovou) na základě jejich různých činností a cíle, k němuž jsou orientovány. Výklad těchto složek i způsobu, jímž duše celkově utváří tělesný život, bude příležitostí k promyšlení základní pojmové dvojice možnosti a skutečnosti, skrze niž je Aristotelova přírodovědná nauka o duši provázána s jeho metafyzikou.

Seminář je součástí kurzu Antická filosofie I a jako takový nepředpokládá hlubší předběžné znalosti. Je možné zapisovat ho i jako výběrový kurz.

Předběžný rozvrh kurzu (s možností změny s ohledem na počet účastníků a referátů):

- 2. 10. 2018: úvodní představení spisu O duši a jeho místa v Aristotelově díle; O duši I, 1: předmět spisu a první úvahy o duši; rozvržení referátů

- 9. 10. 2018: O duši I, 2-5 pojetí duše u starších myslitelů

- 23. 10. 2018: O duši II, 1-3 definice duše a její odůvodnění, složky duše & II, 4, 415b7-28 duše jako příčina trojího druhu

- 30. 10. 2018: O duši II, 5-6 & III, 12 vnímání, předměty smyslů, pořadí smyslů

- 6. 11. 2018: O duši II, 11 & III, 13 hmat

- 13. 11. 2018: O duši II, 7 zrak a vidění & O vnímání a vnímatelném kapitola 3 barvy

- 20. 11. 2018: O duši III, 1-2 počet smyslů a společný smysl

- 27. 11. 2018: O duši III, 3 & III, 8 obraznost

- 4. 12. 2018: O duši III, 4 rozum

- 11. 12. 2018: O duši III, 5 činný a trpný rozum

- 18. 12. 2018: O duši III, 9 duše a počátek pohybu živočichů

- 8. 1. 2019: O duši III, 10-11 duše a struktura pohybu živočichů

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem semináře je výklad hlavních témat i argumentačních postupů Aristotelova pojednání O duši (s důrazem na postavení tohoto spisu v celku Aristotelova díla).