Charles Explorer logo
🇬🇧

Experience and Knowledge: Locke, Berkeley, Hume

Class at Faculty of Arts |
AFS100713

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Zkušenost či empirie je pro empiriky jediným skutečným zdrojem poznání. V našem kurzu prozkoumáme, jak podle tří anglofonních autorů raného novověku: Johna Locka, George Berkeleyho a Davida Huma, nabýváme poznání vnějšího a vnitřního světa, morálky, matematiky a v některých případech Boha, na základě našich zkušeností.

V průběhu kurzu uvidíme, že podle výše zmíněných filosofů, je naše poznání značně omezené, a že ne každý je v konečném důsledku empirikem v přísném slova smyslu.