Charles Explorer logo
🇬🇧

Golden Sixties in Philosophy and Elsewhere

Class at Faculty of Arts |
AFS100715

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Šedesátá léta minulého století je možné chápat za počátek naší současnosti, a to nejen ve filosofii. Kurz bude zaměřen na širší kontext této doby a soustředí se na to, co je i dnes podstatné jak ve filosofii, tak v umění či vědě.

Půjde tedy rovněž o hledání společné půdy myšlení v umělecké praxi a ve filosofii a rovněž o problém výrazu neboli „žánru“ filosofické rozpravy. Blíže se zaměří na díla autorů jako T.W. Adorno, M. Foucault, J. Derrida, na happening či pop-art, romány T. Pynchona a další. Ústředním tématem: jiné modely řádu.

Seminář se bude věnovat četbě Adornova eseje „Esej jako forma“.