Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to (contemporary) ethics

Class at Faculty of Arts |
AFS100716

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Úvod do (současné) etiky a politické filosofie

!!! Seminář (15:50-17:25) se první týden nekoná. Začíná 7.10. Přednáška (10:50-12:25) začíná 1.10. !!!

Všeobecné poznámky

Kurz "Úvod do současné etiky a politické filosofie" je koncipován jako dva na sobě nezávislé moduly, "Přednáška" a "Seminář". Přednášky jsou obecnější a jejich ambicí je vybudovat povědomí o možných teoretických přístupech k etice (zimní semestr) a politice (letní semestr) ve 21. století. Seminář je zaměřen na konkrétnější témata, které zevrubněji projednává. Kurz tedy postupuje systematicky, ne historicky. V zimním semestru 2018/19 bude tématem semináře hodnotový pluralismus, v letním semestru distributivní spravedlnost.

Schéma semináře: Studentská prezentace na 25-30 minut a následná moderovaná diskuze.

Schéma přednášky: Krátké výklady průběžně doplňované diskusí

Podmínkou k získání zápočtu je 1) pravidelná aktivní docházka na přednášku a seminář v daném semestru, (2) čtení zadané literatury, (3) prezentace na semináři nebo krátká písemná práce (2000 slov).

Podmínkou pro absolvování zkoušky je (1) absolvování semináře, (2) vypracování seminární práce (4000 slov).

Plán na zimní semestr 2018/19:

PŘEDNÁŠKA

Týden I: Intro

Představení kurzu, sylabus, základní teze, co a jak číst, jak se na hodiny připravovat, jaká má vypadat prezentace na semináři

Týden II: Na co je nám morálka?

Literatura: Platón, druhá kniha Ústavy

Problémy motivace, povahy lidského jednání. Cílem je zrekonstruovat Platónův argument a definovat oblast morálky

Týden III: Utilitarismus

Literatura: John Stuart Mill: Utilitarianism, kapitola 2 (What Utilitarianism Is)

Základní kostra utilitaristické teorie

Týden IV: Utilitarismus II

Literatura: Peter Singer: Famine, Affluence and Morality

Utilitarismus v praxi – chudí, zvířata, atd. Utilitarismus jako jednoduchý princip pomoci

Týden V: Odpovědi na utilitarismus: Williams a integrita

Literatura: Utilitarianism: For and Against, části 3-5 (s. 93-118)

Doplněná o další slavné kritiky utilitarismu (Rawls, etc.).

Týden VI: Kant I

Literatura: Základy, první část

Podrobnější čtení s důrazem na základní charakteristiky Kantova systému

Týden VII: Kant II

Literatura: Základy, druhá část

Týden VIII: Současní kantiáni I

Literatura: Barbara Herman: On the Value of Acting from the Motive of Duty

Kantova moderní reinterpretace (+ co to znamená někoho reinterpretovat), kritiky kantovské morálky (Williamsova „one thought too many“ úvaha)

Týden IX: Současní kantiáni II

Literatura: Thomas Scanlon: Contractualism and Utilitarianism

Představení základní kostry „kontraktualistických“ etických systémů a etiky „druhé osoby“

Týden X: Etika ctností I

Literatura: Elisabeth Anscombe: Modern Moral Philosophy

Kritika současné morální filosofie z aristotelských pozic

Týden XI: Etika ctností II

Literatura: Julia Annas: Intelligent Virtue, kap. 2

Definice ctnosti, dispozice, charakteru

Týden XII: Praktické téma dle návrhu studentů

SEMINÁŘ

Týden I: N/A

Seminář se nekoná. Základné ideje budou probrány na první přednášce.

Týden II: Isaiah Berlin: Problémy utopického myšlení

Referát: Marína Krapchatová, Yakiv Uchytel

Literatura: Isaiah Berlin: The Pursuit of an Ideal (In: The Crooked Timber of Humanity, s. 1-20)

Týden III: Ronald Dworkin: Jednota hodnot

Referát: Martin Jech

Literatura: Ronald Dworkin: Do Liberal Values Conflict? (In: The Legacy of Isaiah Berlin, s. 73-90)

Týden IV: Bernard Williams: Morální šťastlivci

Referát: Kateřina Děkanovská

Literatura: Bernard Williams: Moral Luck (Cambridge: Cambridge University Press 1981, s. 20-40)

Týden V: Thomas Hurka: Odpověď Williamsovi

Referát: Tereza Šandorová

Literatura: Thomas Hurka: Monism, Pluralism, and Rational Regret (Ethics, Vol. 106, No. 3, 1996)

Týden VI: Ruth Chang: Těžká rozhodnutí

Referát: Klára Frýdová

Literatura: Ruth Chang: Hard Choices (APA Journal of Philosophy 92, 2017)

Týden VII: Thomas Nagel: Roztříštění hodnot

Referát: Jiří Melzmuf, Tereza Martinovská

Literatura: Thomas Nagel: Fragmentation of Value (in: Mortal Questions, s. 129-141)

Týden VIII: Lidská práva a relativismus

Referát: Tomáš Koref

Literatura: Bernard Williams: Human Rights and Relativism (In: In the Beginning There Was Deed, p. 62-74)

Týden IX: Pluralismus a tolerance

Referát: Petr Klíma

Literatura: Joseph Raz: Autonomy, Toleration and the Harm Principle (in: Justifying Toleraton: Conceptual and Historical Perspectives, S. Mendus (ed.), p. 155-175)

Týden X: Náboženství v pluralitní společnosti

Referát: Johana Malecharová

Literatura: Henry Hardy: Taking Pluralism Seriously (in: The One and the Many, G. Crowder, H. Hardy (eds.) p. 279-292)

Týden XI: Multikulturalismus a feminismus

Referát: Martina Švancarová

Literatura: Susan Moller Okin: Feminism and Multiculturalism: Some Tensions