Charles Explorer logo
🇬🇧

Essence, laws, and science between Descartes and Leibniz

Class at Faculty of Arts |
AFS100719

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Téma esence - toho, co musí entitě nutně náležet, má-li být tím, čím je - představuje nejpozději od Aristotela místo, v němž se v tradici západního myšlení často sbíhají či protínají ontologické a epistemologické projekty, a bezpochyby to platí pro novověké myšlení mezi Descartem a Leibnizem. Cílem kursu je představit myšlení o esencích u Descarta, Spinozy, Locka a Leibnize, ukázat provázanost příslušných stanovisek s ontologickými pozicemi uvedených filosofů a sledovat, jak se takto určené pozice promítají do postojů ohledně povahy a vyhlídek projektu vědecké artikulace reality, se zvláštním důrazem na roli instituce přírodních zákonů.

Kurs sestává z problémově laděných přednášek a seminární četby vybraných primárních textů v návaznosti na obsah přednášek. Podmínkou k udělení zápočtu je solidní docházka a buď přednesený referát v rámci semináře, anebo vypracovaná kratší seminární práce na téma vážící se k obsahu kursu.