Charles Explorer logo
🇬🇧

Know Yourself (Self-Konwledge in Ancient Philosophy)

Class at Faculty of Arts |
AFS100720

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

v

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Přednášky se zaměří na sebepoznání jako klíč k porozumění vzájemného vztahu etických, epistemologických a ontologických otázek u vybraných antických filosofů a filosofických škol.

Přednášky jsou koncipovány jako dvousemstrální kurs (formálně vypsaný jako dva jednosemetrální kurzy). V zimním semestru jsme se věnovali Platónově filosofii, v letním semestru se zaměříme koncepci poznání a sebepoznání u Aristotela a Plotina.

Pro splnění předmětu "Antická filosofie I" je zapotřebí navíc absolvovat seminář Roberta Roreitnera "Skepticismus a kritérium pravdy".