Charles Explorer logo
🇬🇧

Great Figures of Medieval Philosophy II

Class at Faculty of Arts |
AFS100722

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Velké postavy středověké filosofie II

Kurs sestává ze dvou částí. Část 1 je vyučována v českém a část 2 v anglickém jazyce.

Část 1: Raný středověk a vrcholná scholastika

Doc. Václav Němec, Ph.D.

LS 2018/2019, úterý 15:50 - 17.25, nám. J. Palacha 2, m. P319

Tato část kursu je věnována několika významným představitelům západní raně středověké filosofie a vrcholné scholastiky (Jan Scotus Eriugena, Anselm z Canterbury, Tomáš Akvinský). Cílem je především ukázat, jakým způsobem si myslitelé období středověku osvojovali, rozvíjeli a transformovali tradici antické filosofie a patristiky. Účastníci kursu se mohou nejenom seznámit s podstatnou částí témat, jež jsou obsahem zkoušky ze středověké filosofie, ale také získat vhled do některých důležitých problémových okruhů západní filosofie a povědomí o kontinuitě filosofických tradic napříč staletími. Kurs je kombinací přednášky a četby vybraných pasáží z textů dotyčných autorů.

Part 2: The limits of human understanding

Anna Tropia contact: anna.tropia@ff.cuni.cz

Office Hours: Wed. 13h-14h

Summer term 2019, Thurs. 9h-10-10h45, nam. Jana Palacha 2, second floor, Room P217

This course aims at providing students with a general introduction to the main themes of medieval philosophy between the second half of the 13th and the end of the 14th century. We will start off with the study of some questions from Henry of Ghent’s Summa ordinaria, which investigate the status of human cognition and, most particularly, its relation towards divine illumination. Henry’s position, which is a blend of Augustinianism and Aristotelianism, to make use of labels, will be attacked by many: for instance, by Peter John Olivi and John Duns Scotus. We will move on partially analyzing Olivi’s criticisms and focus on Scotus’: for the main innovation he introduces in the history of philosophical thought – the most famous thesis concerning univocity of being, which is strictly connected to the foundation of human natural science – can be read in contrast to Henry of Ghent. 1. Module. Henry of Ghent, texts from the Summa Ordinaria: a 13th century reflection upon the relation between philosophy and theology. The possibility of human cognition. (1-3 courses) 2. Module. Some Reactions. Peter John Olivi, texts from the Quaestiones in II Sententiarum. John Duns Scotus. Texts from the Ordinatio and the Reportata Parisiensia. (4-5) 3. Module. John Duns Scotus: innovations and rupture with the exemplarism. §1 Universals and science; §2 the nature of God (6-8) 4. Module. William of Ockham: the 14th century. §1 Thinking of language; §2 universals and theory of supposition (9-11/2) 5. Module. Nicholas of Cusa 6. Module. The tree viae