Charles Explorer logo
🇬🇧

The Other and the Others

Class at Faculty of Arts |
AFS100725

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

A) Sylabus kurzu:  Tereza Matějčková a Jakub Čapek (přednáška a četba středa) 1.      E. Husserl: první a druhé „ego“ (20. 2. 2019)       -JČ

četba: Husserl I, Meditace, § 49, 50, 52, 54. 2.      Schopenhauer (27. 2. 2019)                                 - TM

četba: § 1, 2, str. 20–22, § 18–23, 93–108, § 58, str. 256–259, § 66, str. 292–297. 3.      Scheler: sympatie, láska a stud (6. 3. 2019)          -JČ

četba: Scheler,O studu, 70-77, 113-117, 150-157. 4.      Hegel (13. 3. 2019)                                             -TM

četba: Fenomenologie ducha(přel. J. Patočka, 1960), Panství a rabství, str. 154-161.  5.      Sartre (20. 3. 2019)                                             - TM

četba: J.-P. Sartre, Bytí a nicota, přel. O. Kuba, Praha 2006, 309–321, 328–334.

Zadání testu I 6.      „Ona je to Druhé“. Simone de Beauvoir (27. 3. 2019) - JČ

četba: Simone de Beauvoir, Druhé pohlaví, „Úvod“ (7-24) a „Nezávislá žena“ (350-386)  7.      Levinas (3. 4. 2019)                                            -TM

četba: Totalita a nekonečno, přel. M. Petříček a J. Sokol, Praha 1997, 9–17, 170–180.  8.      Heidegger, Patočka (10. 4. 2019)                         -JČ

četba: Heidegger, Bytí a čas,§§ 25-27  9.      Merleau-Ponty (17. 4. 2019)                               - JČ

četba: Druhý a lidský svět, in: Fenomenologie vnímání, 420-436; Vnímání druhého a dialog. 10.   Frankfurtská škola: Habermas a Honneth (24. 4. 2019),                - TM

Četba: The Phenomenological Constitutive Theory of Society: The Fundamental Role of Claims to Validity and the Monadological Foundations of Intersubjectivity On the Pragmatics of Social Interaction, in: On the Pragmatics of Social Interaction, 2001, str. 23–44.

Zadání testu II 11.   Wittgenstein (15. 5. 2019)                                   - TM

četba: L. Wittgenstein: Filosofická zkoumání (I. část: 1. - 46.) Praha, Filosofia 1993, str. 9-35. 12.   Gadamer (22. 5. 2019)                                        -JČ

četba: H.-G. Gadamer:  Pravda a metoda. Nárys filosofické hermeneutiky, Praha 2010, str. 301–327  

B) Sylabus: Daniele De Santis (četba čtvrtek, 12h30-14h05)  

Reading Seminar (in English) 

SUMMER 2019

Charles University

Department of Philosophy and Religious Studies  

Daniele De Santis, Ph. D.   

Office hours: Friday 14:30-15:30

Email: daniele.desantis@ff.cuni.cz  

The Other and the Others 

(Thursday: 12:30-14:05)

Room: 218    

(1) E. Husserl: The Constitution of the Other (Feb. 21st): 

Cartesian Meditations, §§49-50 

(2) E. Husserl: The Sense of the Alterity (Feb. 28th): 

Cartesian Meditations, §§52 and 54

(3) E. Husserl: Different Forms of Alterity and A-Normality (March 7th): 

Cartesian Meditations, §55

(4) E. Stein: Community, Society and Mass (March 14th): 

An Investigation Concerning the State, §1

(5) M. Heidegger: Being-With as an Existential Structure (March 21st and March 28th): 

Being and Time, §§25, 26, 27

(6) M. Heidegger: Humans, Animals and Stones (April 4th and April 11th): 

The Fundamental Concepts of Metaphysics, §§ 46-48; 59

(7) J. Derrida: Do Humans have a World? Doubts about Heidegger (April 25th): 

The Animal that Therefore I am, pages 141-160

(8) A. Schopenhauer: To Find Oneself in the Other (May 2nd and May 9th): 

The World as Will and Representation, §§1-2; 18-23; 58 and 66

(9) A. Kolnai: When the Other (whatever it may be…) is Disgusting (May 16th and May 23rd):

On Disgust, pages 29-36; 39-44; 52-62  

Essential Bibliography 

Derrida J., The Animal that Therefore I Am (Fordham University Press)

Heidegger M., Being and Time (Blackwell)

—, The Fundamental Concepts of Metaphysics (Indiana University Press)

Husserl E., Cartesian Meditations (M. Nijhoff)

Kolnai A., On Disgust (Open Court)

Schopenhauer A., The World as Will and Representation (Dover Publications)

Stein E., An Investigation Concerning the State (ICS Publications)  

Suggested Readings 

Baseheart C., Person in the World. Introduction to the Philosophy of Edith Stein (Springer)

Wallenfang D., Human and Divine Being. A Study on the Theological Anthropology of Edith Stein (Cascade Books)

Serrano de Haro A., Paseo filosófico en Madrid. Introducción a Husserl (Editorial Trotta)

Smith A.D., Philosophy Guidebook to Husserl and the Cartesian Meditations (Routledge)

Xolocotzi Á., Zirión A., Ia las cosas mismas! Dos ideas sobre la fenomenología (Colección Centenario)

Zahavi D., Husserl’s Legacy. Phenomenology, Metaphysics and Transcendental Idealism (Oxford)

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem přednášek je představit a na základě vybraných pasáží podrobněji promyslet několik významných filosofických koncepcí intersubjektivity 19. a zejm. první půle 20. století (E. Husserl, M. Heidegger, J.-P. Sartre, Simone de Beauvoir, M. Merleau-Ponty, E. Lévinas, H.-G. Gadamer, aj.). Budeme přitom vycházet ze základního rozdělení filosofických teorií na dva základní přístupy. Podle prvního z nich existuje jeden typ zkušenosti, který je rozhodující a směrodatný pro jakýkoli další mezi-osobní či společenský život, a tím je setkání s konkrétním druhým (Husserl, Stein, Sartre, Lévinas). Podle druhého přístupu je jakékoli setkání s jednotlivým „druhým“ možné jen díky skutečnosti, že již žijeme ve společném, sdíleném světě, například používáme stejné předměty jako kdokoli jiný, žijeme ve stejné tradici, již jsme si nevybrali, apod. (Heidegger, Merleau-Ponty, Gadamer, Wittgenstein). Primární zkušeností pak není setkání k „druhým“, ale neustálá přítomnost blíže neurčených „druhých“. V přednášce za pomoci různých filosofických koncepcí pokusíme uchopit toto základní napětí mezi filosofií setkání a filosofií sdílení, mezi filosofií intersubjektivity a filosofií sociality.

Četba k přednášce bude věnována interpretaci textů různých filosofických tradic 19. a 20. století. Texty probírané v semináři jsou vybrány buď ze souboru primární literatury ke skeletové zkoušce z filosofie 19. a 20. století nebo z okruhů k bakalářské zkoušce (třetí část zkoušky: „Současná filosofie“).

Četba je rozdělena do dvou seminářů: středeční seminář probíhá v češtině (15h50-17h25, T. Matějčková a J. Čapek), čtvrteční seminář v angličtině (D. De Santis, čtvrtek 12h30-14h05). Uvedené dva semináře mají mírně odlišný sylabus a v souvislosti s tím i mírně odlišné požadavky na udělení zápočtu (viz níže).

Materiály ke kurzu (primární a sekundární literatura, pokyny k psaní seminárních prací, požadavky na referát atd.) budou průběžně vyvěšovány v systému moodle.