Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to (comtemporary) political philosophy

Class at Faculty of Arts |
AFS100727

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Všeobecné poznámky

Kurz ‚Úvod do současné etiky a politické filosofie‘ je koncipován jako dva na sobě nezávislé moduly, ‚Přednáška‘ a ‚Seminář‘. Přednášky jsou obecnější a jejich ambicí je pokrýt základní teoretické přístupy k politice ve 21. století. Seminář je zaměřen na konkrétnější témata, které zevrubněji projednává. V letním semestru 2018/19 bude tématem semináře distributivní spravedlnost, rovnost a státní přerozdělování.

Schéma semináře: studentská prezentace na 25-30 minut a následná moderovaná diskuze.

Podmínkou k absolvování kurzu a získání zápočtu je pravidelná docházka (max. 3 absence!) a prezentace nebo krátká písemná práce (1500–2000 slov). Podmínkou na získání zkoušky (Etika a politická filosofie II) je práce v rozsahu 4000 slov.

Plán přednášek:

Týden 1: Úvod

Co je to politická filosofie? Představení sylabu, zadání referátů,

Týden 2: Kontraktualizmus I: Thomas Hobbes

Literatura: Thomas Hobbes: Leviathan, kap. 13, 14, 17, 18.

Týden 3: Kontraktualizmus II: John Locke

Literatura: John Locke: Druhé pojednání o vládě, kap. VIII (§§95-122)

Týden 4: Svoboda a moc státu I

Literatura: John Stuart Mill, On Liberty, kap. 1 („Introduction“)

Týden 5: Svoboda a moc státu II

Literatura: John Stuart Mill, On Liberty, kap. 4 („Of the Limits to the Authority of Society over the Individual“)

Týden 6: Rovnost všech lidí jako politický ideál

Literatura: Bernard Williams: Idea of Equality

Týden 7: Vyrovnávání se s pluralismem – politický liberalismus

Literatura: John Rawls: Political Liberalism, kap. 1, §1-2, s. 3-15.

Týden 8: Feminismus

Literatura: Susan Moller Okin: Family, Gender and Justice

Týden 9: Kosmopolitizmus a globální spravedlnost

Literatura: Thomas Pogge: Cosmopolitansim and Sovereignty

Týden 10: Kosmopolitismus a globální spravedlnost II

Literatura: Tomas Nagel: The Problem of Global Justice

Týden 11: Nacionalismus

Literatura: Will Kymlicka: Citizenship in the era of Globalization

Týden 12: Seminář s Jeremym Waldronem

Literatura: John Locke: A Letter Concerning Toleration

Plán semináře:

Týden 1: N/A (Seminář začíná v druhém týdnu semestru)

Týden 2: Rawlsova Teorie spravedlnosti

Literatura: Theory of Justice, revised edition (1999), kap. I, §§1-4 (s. 3-19).

Referát Marína Krapchatová

Týden 3: Rawlsova Teorie spravedlnosti II

Literatura: Theory of Justice, revised edition (1999), §11 a §29 (s. 52-56 a 153-160).

Referát Jakub Štingl

Týden 4: Kritika Rawlse: Libertarianizmus

Literatura: Robert Nozick: Anarchy, State and Utopia, s. 183-189; 198-204.

Referát Martina Švancarová

Týden 5: Rovnost štěstí

Literatura: Richard Arneson: Luck egalitarianism Interpeted and Defended

Referát Johana Malcharová

Týden 6: Co je zdrojem rovnosti?

Literatura: Elisabeth Anderson: ‚What is the Point of Equality?‘

Referát Tereza Martinovská

Týden 7: Derek Parfit: Rovnost nebo priorita pro nejchudší?

Literatura: Derek Parfit: Equality or Priority?

Referát Klára Frýdová

Týden 8: Co si zasloužíme?

Literatura: David Miller: The Concept of Desert

Referát Marek Vodička

Týden 9: Socialismus. A proč ne?

Literatura: G.A. Cohen: Why not Socialism?

Referát Jozefína Maková

Týden 10: Univerzální základní příjem

Literatura: Philopper Van Parijs: ‘A Basic Income for All: If you really care about freedom, give people an unconditional income’, Link: http://bostonreview.net/forum/ubi-van-parijs

Referát Tomáš Koref

Týden 11: Přerozdělování nebo uznání I

Literatura: Axel Honneth: Recognition

Referát Jiří Melzmuf

Týden 12: Přerozdělování nebo uznání II

Literatura: Nancy Fraser: Přerozdělování nebo uznání?

Referát: Petr Klíma

Týden 13: Seminář s Jeremym Waldronem

Literatura: John Locke: A Letter Concerning Toleration