Charles Explorer logo
🇬🇧

Becoming the late Wittgenstein

Class at Faculty of Arts |
AFS100728

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Stárnoucí Wittgenstein

Úvodní kurs se pokusí sloučit vstupní výklad do nejznámnějších témat spojovaných s Wittgensteinovou filosofií s přehledem jeho vývoje od napsání jeho první knihy. Tématem tak bude už samotná tradiční interpretace, pracující se dvěma disjunktními Wittgensteiny, ale také proměna vnímání Wittgensteinova místa v dějinách filosofie 20. století. Primárně ale bude výklad postupovat historicky po výrazných Wittgensteinových textech pojednávajících klíčová témata: etiku, jazykový význam, jména, řečová hra, pravidla, soukromý jazyk, chápán&ia cute; fi losofie, skepsi atd.

Na semináři budeme číst Filosofická zkoumání a zápočet se uděluje za soustavnou aktivní účast.