Charles Explorer logo
🇬🇧

Personal identity

Class at Faculty of Arts |
AFS100731

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

A) Sylabus kurzu:  Tereza Matějčková a Jakub Čapek (přednáška a četba středa)   1. John Locke: identita a vědomí – JČ (2.10.)

četba: J. Locke, Esej o lidském chápání, přel. M. Dokulil, 2012, kniha II.xxvii (str. 334-355).   2. Pojem osoby mezi Lockem a Kantem (exkurzy: Hume, Olson, Korsgaard…) – JČ (9. 10.)

četba: J. Locke, Esej o lidském chápání, přel. M. Dokulil, 2012, kniha II.xxvii (str. 334-355).   3. S. Kierkegaard – TM (16. 10)

četba: S. Kierkegaard:  Nemoc k smrti, in: Bázeň a chvění. Nemoc k smrti. Praha: Svoboda-Libertas, 1993 str. 136-176.   4. F. Nietzsche – TM (23. 10.)

četba: F. Nietzsche:  Mimo dobro a zlo, 1. Hlava (Předsudky filosofů), přel. Věra Koubová, Praha 1996, str. 9 – 29. (afor. 12, 16, 17, 19, 23).   5. Heidegger: bytí sebou, autenticita, identita a smrtelnost – TM (30. 10.)

četba: M. Heidegger, Bytí a čas, §§ 4, 9, 25-7, 47-53, 64   6.  Sartre – JČ (6. 11.)

četba: Bytí a nicota, Praha, Oikúmené 2006, (kapitola „Pohled“), str. 309-343   7. Narativní pojem identity: MacIntyre– JČ (13. 11)

četba: MacIntyre, Ztráta ctnosti, str. Praha 2004, kap. XV.  

Zadání testu I   8. Parfit: Identita není tím, na čem záleží - TM (20. 11.)

četba: D. Parfit, „Personal Identity“, in: The Philosophical Review, 1971, Vol. 80, No. 1, str. 3-27.   9. Problematika osobní identity ve filmu – JČ (27. 11.)

četba: P. Ricœur: O sobě samém jako o jiném, Praha, Oikúmené 2016, (5. studie „Osobní a narativní identita“) str. 128-155   10. M. Foucault: „neptejte se mne, kdo jsem, a nechtějte, abych zůstal stejný“ – JČ (4. 12.)

četba: Řád diskursu. In: Diskurs, autor, genealogie. Praha, Svoboda 1994, str. 7-40.; M. Foucault, Subjekt a moc, in: Myšlení vnějšku, Praha 1996, s. 195–226.   11. J. Butler, Austin, Derrida: performativita, identita, gender atd.  – TM (11. 12.)

četba: J. Butler: Giving an account of oneself, Fordham University Press 2005, pp. 3-40.   12. Politika identity – JČ (18. 12.)

četba: Ch. Taylor, Politika uznání, in: Multikulturalismus. Zkoumání politiky uznání, 2002, str. 44-63, 79-91; Anthony Appiah, Identita, autenticita, přežití, tamt., str. 159-174.  

Zadání testu II   13. G. Agamben – TM (8. 1)

četba: Agamben, Tvář, in: Prostředky bez účelu, přel. N. Bonaventurová, Praha 2003, str. 75–81.    

B) Sylabus: Daniele De Santis (četba čtvrtek, 12h30-14h05)  

October 3, 2019 (Person, Time, Identity I)

Introduction. J. Locke, An Essay Concerning Human Understanding: Book II, Ch. I  

October 10, 2019 (Person, Time, Identity II)

J. Locke, An Essay Concerning Human Understanding, Book II, Ch. XXVII (1-15)  

October 17, 2019 (Person, Time, Identity III)

J. Locke, An Essay Concerning Human Understanding, Book II, Ch. XXVII (16-29)  

October 24, 2019 (Person and Duration I)

H. Bergson, Time and Free Will, Ch. II, pages 75-106  

October 31, 2019 (Person and Duration II)

H. Bergson, Time and Free Will, Ch. II, pages 107-110; 120-139  

November 7, 2019 (Person and the Moral Law I)

I. Kant, Grounding for the Metaphysics of Morals, First Section  

November 14, 2019 (Person and the Moral Law II)

I. Kant, Groundingor the Metaphysics of Morals, Second Section, pages 19-39  

November 21, 2019 (Person and the Positive Law)

H. Kelsen, Pure Theory of Law, §33 (sections a-f)  

November 28, 2019 (Person and Values)

E. Stein, On the Problem of Empathy, Ch. 4 (no section 7)  

December 5, 2019 (Person or Dasein? I)

M. Heidegger, Being and Time, §§4, 9, 10, 25-27  

December 12, 2019 (Person or Dasein? II)

M. Heidegger, Being and Time, §§ 47-53, 64  

December 19, 2019 (Person and the Self I)

P. Ricoeur, Oneself as Another, pages 115-139  

January 9, 2020 (Person and the Self II)

P. Ricoeur, Oneself as Another, pages 140-163

Annotation

The course will focus on the philosophical discussion of personal identity (Locke, Hume) and on more contemporary conceptions (Parfit, MacIntyre among others). We will reflect on the question of personal identity in the broader context of the philosophy of 19th- and 20th-century philosophy. Due to this orientation, specific motives will emerge, such as the criticism of personal identity (in structuralism but to a certain degree in existentialism as well) and we will as well tackle the problem of personal identity as related to the membership of a certain group (typically the nation) or gender.

The course is divided into a lecture (on Tuesday 12.30 to 14.05) and two parallel seminars, one of which will focus on reading primary texts in Czech (Wednesday, 15.50-17.30, doc. Čapek and dr. Matějčková)), the other will be held in English (Thursday 12.30-14.05, dr. De Santis). In order to the gain credits, the students are expected to attend lectures and to participate in one of the two seminars offered.