Charles Explorer logo
🇬🇧

Locke_person and political Freedom

Class at Faculty of Arts |
AFS100732

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Tento kurs si klade za cíl pochopit základy a povahu Lockovy liberální politické filosofie. Ústředním pojmem je v této souvislosti osoba (person). Bude nás zajímat jak pojem osoby vzniká z Lockovy kritiky platónské metafyziky duše na jedné straně a z jeho odmítání materialismu na straně druhé.

Dále prozkoumáme zásadní roli vědomí i roli živého těla v Lockově chápání osoby. Budeme též interpretovat klíčovou doktrínu „sebevlastnictví“, která je základem jeho pojetí lidských práv.

Kurs bude se zabývat dvěma primárními texty, které figurují v komisionálních zkouškách: tj. Esej o lidském rozumu a Druhé pojednání o vládě.