Charles Explorer logo
🇬🇧

Leibniz - texts to natural philosophy

Class at Faculty of Arts |
AFS100736

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

G.W.Leibniz je dnes obecněji znám zejména díky svým výsledkům na poli matematiky (infinitesimální počet) a metafyziky (tzv. monadologie). Ve své době byl však počítán i mezi nejdůležitější představitele přírodní filosofie, a to jak díky své sofistikované kritice kartesiánských pozic v této oblasti, tak díky tomu, že jeho interpretace přírodní reality byla chápána jako originální alternativa jak k tradičním aristotelským, tak nově se rodícím newtonovským přístupům. Přestože je hlavním cílem kursu kultivace schopnosti uplatnit elementární znalosti latiny při četbě filosofických textů, budou mít účastníci kromě vylepšení jazykových dovedností příležitost seznámit se alespoň se základy Leibnizových pozic v naznačených dimenzích.

Seminář bude mít formu četby textu v originálním latinském znění s důrazem na jazykovou stránku, ovšem s příležitostnými obsahovými komentáři. Texty k četbě budou k dispozici na moodle a v tištěné podobě na první hodině kursu.