Charles Explorer logo
🇬🇧

Philosophical Thought in the Latin Middle Ages

Class at Faculty of Arts |
AFS100739

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Část 1 (Němec) Témata

1.      Tomášovo pojetí metafyziky; vztah filosofie a theologie.

2.      Pojem jsoucna; mnohoznačnost jsoucího; substanciální a akcidentální jsoucno; potence a akt.

3.      Kategorie: derivace kategorií; substance jako primární instance jsoucna.

4.      Transcendentálie: jsoucno a konvertibilní pojmy; kategorie a transcendentálie; derivace transcendentálií.

5.      Esence: esence a forma; esence, druh, rod a diference; esence jednotlivá, obecná a uvažovaná absolutně; esence jednoduchých substancí.

6.      Bytí: distinkce mezi esencí a bytím; bytí a forma; akt bytí, obecné bytí a o sobě existující bytí; participace na bytí; Bůh jako čiré bytí; jednota esence a bytí v Bohu.

7.      Tomášova etika: cíl a jednota lidského jednání; vnější a vnitřní principy jednání; teoretický a praktický rozum; pojem prudentia; jednání a blaženost; nauka o ctnostech.

8.      Přirozený zákon: věčný, přirozený, lidský a božský zákon;  první pravidla přirozeného zákona a jejich aplikace; svědomí, prudentia, a synderesis.

9.      Mikuláš Kusánský: učená nevědomost; coincidentia oppositorum; Bůh jako absolutní maximum.

10.    Mikulášovo pojetí universa: universum jako kontrahované maximum; různé úrovně universality; nekonečnost světa.         Part 2 (Tropia) Course Outline

1)

18.2: Introduction. Philosophizing in the 13th c. (Anonymous of Paris,

1270)

2)

25.2: Thomas Aquinas against monopsychism

3)

3.3: What can I know about manhood? (ST Ia qq. 75-76)

4)

10.3: What can I know about God? The “five ways”

5)

17.3: Before Aquinas. Anselm’s attempt at doing natural theology (Proslogion)

6)

24.3: What can I know about the world?(ST Ia q. 84-85)

7)

31.3: Another project: illuminationism vs natural theology. Bonaventure (text: scholastic sermon)

8)

7.4: John Duns Scotus’ natural theology. How can I know God? (Ord. I.2)

9)

14.4: How can I know the world? (Ord. I.3)

10)

21.4: guest lecture: Prof. E. Scribano (Venice) on Thomas Aquinas and John Duns Scotus. Human and Angelic nature

11)

28.4: Scotus’ epistemology. Follow up

12)

5.5: William ofOckham. Intuition and Abstraction (Ord. I)

13)

12.5: What is nominalism?