Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to Ethics II

Class at Faculty of Arts |
AFS100745

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Týden 1. – 20.2. – Immanuel Kant, Základy metafyziky mravů, Část II.§§16, 26-41, 47-49Týden 2. – 27.2. – Immanuel Kant, Základy metafyziky mravů, Část III.§§1-167Týden 3. – 5.3. – Scanlon, T. (1982) "Contractualism and Utilitarianism"Týden 4. – 12.3. – O'Neill, O. (1993) "Kantian Approaches to Some Famine Problems"Týden 5. – 19.3. – J. S.

Mill, Utilitarismus, kap. 2Týden 6. – 26.3. – J. S.

Mill, Utilitarismus, kap. 4Týden 7. – 2.4. – P. Singer, Practical Ethics, kap. 2Týden 8. – 9.4. – P.

Singer, Practical Ethics, kap. 4Týden 9. – 16.4. – Michael Smith, What Is The Moral Problem, kap. I.Týden 10. – 23.4. - G.

E. Moore, Principia Ethica, kap.

I. The Subject-Matter of EthicsTýden 11. – 30.4. - J.

Ayer, Language, Truth and Logic, kap. 6 Critique of Ethics and TheologyTýden 12. – 7.5. - J. L.

Mackie, Ethics: Inventing Right and Wrong, Part I: The Status of EthicsTýden 13. – 14.5. – seminář odpadá

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

V letním semestru dokončím výklad o Kantově etice několika úvahami nad současnými normativními etickými teoriemi, které se na Kanta odvolávají. Pokračovat budeme výkladem utilitarismu a opět se budeme věnovat jak jeho historické podobě (Bentham, Mill), tak moderní verzi Petera Singera.

Semestr zakončíme krátkým exkurzem do metaetiky, tj. úvahami nad ontologickým statutem hodnot.