Charles Explorer logo
🇬🇧

Pragmatism

Class at Faculty of Arts |
AFS100746

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz je věnovaný filosofii pragmatismu s důrazem na klasický americký pragmatismus (William James, Charles Sanders Peirce, John Dewey) a jeho vymezení vůči evropské filosofii. Věnovat se budeme zvláště z idealistickým kořenům pragmatismu, které lze chápat jako jistý pokus o naturalizaci německého idealismu, a skrze to jeho vztah k analytické tradici, kterou lze vnímat také jako variantu jazykově orientovaného idealismu.

To doplníme úvahami o pragmatismu v širším, systematickém smyslu filosofie hájící primát praktického před teoretickým a vymezující zkušenost i pravdu nikoli jako stavy mysli, nýbrž jako sociálně moderovaný proces historicky situovaného a zainteresovaného porozumění. Zdůrazníme, že právě v tomto “pragmatickém” ohledu velké tradice analytického a kontinentálního myšlení postupně konvergují.