Charles Explorer logo
🇬🇧

Ancient philosophy

Class at Faculty of Arts |
AFS100748

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Upozornění: seminář se bude konat online na platformě Zoom, čas zůstává beze změny. Link na zoom dostanou zapsaní studenti mailem ve středu 7. října (používáme mailové adresy uvedené v SISu).

Cílem kurzu není jen historický popis jednotlivých nauk označených za „antickou filosofie“. Půjde především o intepretaci základních témat i způsobů argumentace, díky nimž si antická filosofie udržuje svou aktuálnost. Zjistíme, jak vzniklo rozlišení filosofie na fyziku, metafyziku a etiku, a proč je úvod do antické filosofie z nejen historických důvodů úvodem do filosofie jako takové. V zimním semestru se budeme věnovat presokratikům a Platónovi, v letním semestru Aristotelovi a helénistickým školám čili stoikům, epikurejcům a skeptikům. Důraz bude kladen na vztah mezi pojetím lidské duše a chápáním kosmu čili světa, který obýváme. Výsledkem bude pestrý inventář základních filosofických pozic, jejichž dědictví či přímou obdobu nacházíme v celých dalších dějinách filosofie včetně jejích současných podob.

Základní rozpis seminářů (platí pro ONLINE seminář, v němž budeme texty referovat a komentovat): 8. 10. Úvodní seminář, vztah k úterní přednášce, vymezení témat, vysvětlení způsobů odkazování na antické texty a rozdělení textů na referáty a koreferáty. 15. 10. Hérakleitos, zlomky B 1, B 2, B 50, B 88, B 80, B 53, B 30 22. 10. Parmenidés, zlomky B 2, B 8.1-49 29. 10. Anaxagorás, zlomky B 6, B 11, B 12, a Démokritos, zlomky A 6, A 37, A 14, A 1 (Leukippos), A 40 5. 11. Platón, Faidón 72e-77a plus David Sedley, Form–particular resemblance in Plato’s Phaedo 12. 11. Platón, Faidón 95e-101e 19. 11. Platón, Ústava V, 476c-480a 26. 11. Platón, Ústava VI, 506b-511e 3. 12. Platón, Sofistés 241d-242b & 247d-253b 10. 12. Aristotelés, Metafyzika IX, 1 17. 12. Aristotelés, Fyzika II, 1-3 7. 1. Aristotelés, Etika Níkomachova I, 1-6 a X, 7

Annotation

Course description

This course will examine ancient philosophy from the Presocratics through Plato and Aristotle to the Hellenistic and Greco-Roman periods. The course is not descriptively historical, but will clarify the origin of philosophical disciplines (physics, metaphysics, ethics) with a view to its long-term effects, including those on contemporary philosophy.

The course starts on October 6, 2020.