Charles Explorer logo
🇬🇧

Difficult Being. The Concept of Existence in Modern Philosophy

Class at Faculty of Arts |
AFS100749

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Rozpis přednášek (společných s kurzem „Těžké je být“) a četby ke kurzu v češtině   1. Úvodní přednáška. Základní rozlišení (JČ, DDS, TM) – 7. 10. 2020

            Téma: Existence a odcizení/ existence a tělesnost/ existence, život a moc 2. Nietzsche (TM) – 14. 10. 2020

            Téma: Bytí, individuální existence a nadčlověk

Četba: F. Nietzsche, Mimo dobro a zlo, 1. Hlava (Předsudky filosofů), přel. Věra Koubová, Praha 1996, str. 9–29 3. Kierkegaard – 21. 10. 2020

            Téma: Individuální existence a Bůh

Četba: Søren Kierkegaard, Nemoc k smrti, in: Bázeň a chvění. Nemoc k smrti. Praha: Svoboda-Libertas, 1993 str. 136-176. 28. 10. 2020 - odpadá 4. Heidegger (DDS) – 4. 11.

             Topic: Our essence is existence 5. Sartre (JČ) –  11. 11. 6. Ricoeur (JČ) – 18. 11. 7. Patočka (DDS) – 25. 11.

             Natural World and the movements of our existence 8. Merleau-Ponty (JČ) – 2. 12. 2020 9. Marx – Adorno (TM) – 9. 12. 2020

            Téma: Je individuální existence společenskou kategorií?

            Četba: T. Adorno, M. Horkheimer: Dialektika osvícenství, Praha, Oikúmené 2009, str. 17–29. 10. Beauvoir – Butler – 16. 12. 2020

            Téma: Podoby oslabení – ženy jako druhé pohlaví, stáří jako zvláštní typ existence?

            Četba: Judith Butler, Giving an Account of Oneself, Fordham University Press 2005, str. 3-40. 11. Foucault – Agamben (DDS) – 6. 1.

            From existence to (bare) life: The emergence of a new paradigm

            From: M. Foucault, Society must be defended, New York, Picador 2003

                     G. Agamben, Homo Sacer, Stanford, Stanford Universiy Press 1998  

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Podle mnohých začíná filosofie údivem nad tím, že je spíše něco než nic. Podivuhodné to skutečně je, vždyť o co snazší je nebýt nic než být něčím. Co to znamená být něčím? V moderní filosofii, která pozbyla bezprostřední vztah k theologii, představuje otázka, co to vlastně znamená existovat jako člověk, zvláštní výzvu. V kurzu se zaměříme na odpovědi stěžejních autorů moderní filosofie od Nietzsche po Agambena. Vedle stěžejní otázky, co to vlastně znamená existovat jako člověk, se budeme především tázat, zda existuje nutná souvislost mezi existencí člověka a Boha, jak se vztahuje lidská existence k času, zda a jak se vztahuje sama k sobě, dále co to znamená, že můžeme existovat autenticky a neautenticky, co to znamená, že jsme tělesní, anebo to, jak skrze nás samé existuje společnost a její instituce.

K přednášce poběží dva semináře (jeden česky a jeden anglicky), které se nebudou obsahově krýt. V seminářích se zaměříme na práci s texty; je možné chodit na oba semináře a získat z každého z nich jeden zápočet.

Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=10312