Charles Explorer logo
🇬🇧

Ancient Philosophy: Aristotle and Hellenistic Schools

Class at Faculty of Arts |
AFS100755

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Cílem kursu není jen historický popis jednotlivých nauk označených za „antickou filosofie“. Půjde především o intepretaci základních témat i způsobů argumentace, díky nimž si antická filosofie udržuje svou aktuálnost. Zjistíme, jak vzniklo rozlišení filosofie na fyziku, metafyziku a etiku, a proč je úvod do antické filosofie z nejen historických důvodů úvodem do filosofie jako takové. V zimním semestru se budeme věnovat presokratikům a Platónovi, v letním semestru Aristotelovi a helénistickým školám čili stoikům, epikurejcům a skeptikům. Důraz bude kladen na vztah mezi pojetím lidské duše a chápáním kosmu čili světa, který obýváme. Výsledkem bude pestrý inventář základních filosofických pozic, jejichž dědictví či přímou obdobu nacházíme v celých dalších dějinách filosofie včetně jejích současných podob.

Sylabus na čtvrteční seminář (15.50-17.25) (upozornění: texty, které nejsou v moodle "Antická filosofie II", budou účastníkům kurzu dostupné jako PDF zde v SISu): 18. 2. Úvod k letnímu semestru, vysvětlení volby textů, rozdělení referátů 25. 2. 2021 Aristotelés, Kategorie 1-5 4. 3. Aristotelés, Metafyzika XII, 1-3 a 6-7 11. 3. Seneca, List 65 o příčinách a komentář Brada Inwooda 18. 3. David Sedley, Matter in Hellenistic Philosophy 25. 3. Cicero, O povinnostech I, 30-33 plus Phillip De Lacy, The Four Stoic Personae, a David Machek, Using Our Selves. An Interpretation of the Stoic Four-personae Theory 1. 4. Cicero, O nejvyšším dobru a zlu III, 23-73 (č. př. str. 266-285) 8. 4. Julia Annas, Ethics in Stoic Philosophy 15. 4. Epikúros, List Menoikeovi 22. 4. Panos Dimas, Our Death 29. 4. Sextus Empiricus, Základy pyrrhónské skepse I, 1-12 6. 5. Michael Williams, Scepticism without Theory, a Pascal Massie, Philosophy and Ataraxia in Sextus Empiricus 13. 5. Plótinos, Enneady IX, 6, 1-4

Annotation

Course description

This course will examine ancient philosophy from the Presocratics through Plato and Aristotle to the Hellenistic and Greco-Roman periods. During the Summer Term, we will complete our examination of the main Aristotelian themes and move to the Hellenistic schools (Stoics, Epicureans, varieties of skepticism). The course is not descriptively historical, but will clarify the origin of philosophical disciplines (physics, metaphysics, ethics) with a view to its long-term effects, including those on contemporary philosophy.