Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to Political Philosophy II

Class at Faculty of Arts |
AFS100760

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Rozvrh semináře (čtvrtek, dvě skupiny)   18.2. - Mark Lilla: The End of Identity Liberalism, in: The New York Times 2016.25.2. - Karl Popper, "Kap. 7 - Princip vůdcovství", in: Otevřená společnost a její nepřátelé I. (Praha 2011).4.3. - Madison, The Federalists No. 10. https://guides.loc.gov/federalist-papers/text-1-10#s-lg-box-wrapper-25493273 11.3. – seminář odpadá18.3. - Pierre Rosanvallon, "From the Past to the Future of Democracy", in: Democracy Past and Future (New York 2006), s. 196-20925.3. - Pierre Rosanvallon, "From the Past to the Future of Democracy", in: Democracy Past and Future (New York 2006), s. 209-2171.4. - Friedrich A. Hayek, "Rovnost, hodnota a zásluha", in Kis (vyd.) Současná politická filosofie (Praha 1997), s. 101-110.8.4. - Friedrich A. Hayek, "Rovnost, hodnota a zásluha", in Kis (vyd.) Současná politická filosofie (Praha 1997), s. 110-121.15.4. - John Rawls, Teorie spravedlnosti (Praha 1996), §§1, 3-4.22.4. - John Rawls, Teorie spravedlnosti (Praha 1996), §§11, 48.29.4. - Robert Nozick, "Distributivní spravedlnost" (část), in: Anarchie, stát a utopie (Praha 2015), s. 162-176.6.5. - Michael Sandel, "Justice and the Good" (část), in: Liberalism and the Limits of Justice (Cambridge 1982), s. 133-147.13.5. - Michael Sandel, "Justice and the Good" (část), in: Liberalism and the Limits of Justice (Cambridge 1982), s. 147-154, 165-174  

Na přednáškách bych rád stihnul následující:

John Locke - dokončeníJean-Jacques Rousseau přirozený stav role rozumu jednota člověka a obce

David Hume a kritika společenské smlouvyutilitarismus utilitaristická teorie spravedlnosti svoboda a utilitarismus férovostJohn Rawls a distributivní spravedlnostRobert Nozick a libertarianismusMichael Sandel a komunita

Annotation

Introduction to the key thinkers and main topics in political philosophy. The summer term will be devoted to Locke, Rousseau, Hume, utilitarians and the modern discussion of justice (Rawls, Nozick, Sandel etc.).

The lecture/seminar will be in Czech language.