Charles Explorer logo
🇬🇧

Leibniz - texts on metaphysics and natural philosophy

Class at Faculty of Arts |
AFS100762

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

!!! kurs začíná až 23.2. !!!

Náplní kursu bude četba vybraných pasáží ze dvou Leibnizových významných kratších textů - "De rerum originatione radicali" (O nejzazším původu věcí) a "De ipsa natura" (O samotné přirozenosti). Hlavním cílem prvního z uvedených textů je určit vztah konečných aktuálně existujících entit k jejich nekonečnému zdroji na pozadí Leibnizovy tzv. possibilistické metafyziky, hlavním cílem druhého pak analyzovat v takto ustaveném implicitním kontextu podstatné rysy ontologického ustrojení konečných jsoucen. Přestože je tedy hlavním cílem kursu kultivace schopnosti uplatnit elementární znalosti latiny při četbě filosofických textů, měli by účastníci kromě vylepšení jazykových dovedností získat alespoň elementární povědomí o Leibnizově pozici v uvedených zásadních otázkách.

Seminář bude mít formu četby textu v originálním latinském znění se zvýšeným důrazem na jazykovou stránku, ovšem s příležitostnými obsahovými komentáři. Text k četbě bude k dispozici v SIS.

Kurs bude (v souladu s příslušnými nařízeními) zahájen distanční formou v aplikaci Zoom na stálém odkazu https://cesnet.zoom.us/j/98595542374

!!! kurs začíná až 23.2. !!!