Charles Explorer logo
🇬🇧

Formal Logic

Class at Faculty of Arts |
AFS100764

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět má uvést studenty do metod formální logiky, primárně klasické predikátové logiky s rovností, v běžném detailu čítajícím podrobný důkaz vět o úplnosti a korektnosti vybraných kalkulizací. Doplňkově mohou být zmíněny i některé neklasické logiky, zejména modální a intenzionální, které mají souvislosti s moderní filosofií. Výklad je veden na pozadí pojetí logiky jako samostatné disciplíny a jako pomocné disciplíny filosofické, s jejich vazbami jak na tradiční projekty axiomatizace a kalkulizace vědění (Aristotelés, Leibniz, Bolzano, Frege, Hilbert apod.), tedy logiku v užším, formálním slova smyslu, tak na jejich roli v konceptech širších, od logiky dialektické po logiku přirozeného jazyka, logiku neformální a jiné (Aristotelés, Hegel, Dewey, Wittgenstein apod.).

Předmět začíná 21. 2. 2023.