Charles Explorer logo
🇬🇧

BA Seminar

Class at Faculty of Arts |
AFS100766

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem semináře je vytvořit prostor, v němž je možné v pracovní podobě prezentovat a společně diskutovat vznikající závěrečné práce. Seminář je určen především studentům, kteří začínají psát nebo píší bakalářské práce. Studenti zde představují své projekty závěrečných prací, na jedné straně se cvičí v jejich obhajobě vůči oponentům z řad učitelů a studentů a na straně druhé se učí kriticky posuzovat práce druhých, vznášet námitky a připomínky. Seminář tedy slouží autorům prací k odhalení nedostatků, kterých by si případně sami nebyli vědomi, zároveň v něm studenti procvičují umění disputace a kultivované kritiky.

Forma semináře předpokládá aktivní účast referenta i ostatních účastníků semináře. Témata a program semináře je stanoven v souladu se zaměřením účastníků semináře a pokročilostí jejich práce.