Charles Explorer logo
🇬🇧

Practical Philosophy - graded paper

Class at Faculty of Arts |
AFS100767

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Písemná práce v rozsahu 10-15 normostran na vybrané téma z etiky či politické filosofie. Téma prosím konzultovat s vyučujícím kurzů Praktická filosofie A + B.

Téma nemusí odpovídat obsahu výuky v daném akademickém roce.