Charles Explorer logo
🇬🇧

Art of Thinking

Class at Faculty of Arts |
AFS100773

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurs je věnován navazování na filosofii 60. let minulého století. Zvláštní pozornost je věnována adverbiu "jinak" (myslet znamená myslet jinak).

To vše bude ilustrováno na příkladech Bruno Latoura, objektově orientované filosofie, F. Larouella a dalších a zejména kontextům, do nichž je možné jejich koncepce zasazovat, a to jak vzhledem k tradici, tak vzhledem k jejich současníkům