Charles Explorer logo
🇬🇧

Wittgenstein's Tractatus logico-philosophicus

Class at Faculty of Arts |
AFS100774

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem kurzu je podívat se na Wittgensteinův Tractatus jako na jedno z ústředních děl moderní filosofie, v němž jeho autor, podle vlastních slov, od původního řešení specifických logických problémů Fregovy a Russellovy logiky dospěl k řešení podstaty světa. Využijeme přitom Tetensovu rámcovou charakterizaci, podle níž (1) Tractatus je kniha napsaná v náboženském duchu, (2) o místě člověka ve světě, (3) z transcendentálního hlediska logiky, (4) a o etických důsledcích, které z toho plynou. Ve vztahu k logickému problému pravdy nám půjde o to ukázat, v jakém smyslu je Wittgensteinova teorie případem korespondenčního paradigmatu a v jakém smyslu vlastně představuje jeho celkovou dekonstrukci, kterou pak Wittgenstein důkladně rozvíjí ve své pozdější filosofii.