Charles Explorer logo
🇬🇧

Leibniz: Discours de métaphysique

Class at Faculty of Arts |
AFS100780

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

"Metafyzická rozprava" patří k nejdůležitějším Leibnizovým textům ze středního období jeho myšlenkového vývoje, který představuje zásadní zdroj pro rekonsturkci Leibnizových filosofických pozic ohledně tak ústředních témat, jako je vztah Boha a světa, povaha substance, status materiální reality, existence nahodilosti a svobody ve světě a v Bohu, atd. Kurs bude mít primárně podobu seminární rozpravy nad vybranými pasážemi "Rozpravy", doplňované četbou a výkladem dalších relevantních Leibnizových textů (v první řadě půjde o pasáže z Leibnizovy korespondence s A. Arnauldem, jejíž valná většina se týká právě "Metafyzické rozpravy").

Kurs je určen primárně pro studenty bakalářského studia, ale vítáni jsou i účastníci z vyšších úrovní studia. "Rozprava" bude čtena v existujícím českém překladu, některé další texty v anglických překladech. Znalost francouzštiny a/nebo latiny (originální jazyky čtených Leibnizových textů) je vítaná, není však podmínkou smysluplného navštěvování kursu.