Charles Explorer logo
🇬🇧

Philosophy and Thinking in Art

Class at Faculty of Arts |
AFS100784

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Myšlení současnosti jako navazující na myšlení 60. let: problém rámce, textu a kontextu, vztahu rámce a rámovaného obsahu, vzájemná transformace jednoho druhým. Příklady: myšlení, které nechce být myšlením na pevném základu či z principu (Levinas, Derrida) a myšlení an-arché (momenty anarchismu v současné filosofii a jejich reflexe u Catheine Malabou).

Myšlení v horizontále proti myšlení skrze vertikálu. Vztah k pojmu "sítě" a k jeho genezi v 60. letech v kontrakultuře a v počátcích informačních technologií (Steward Brand).

Analogie k umění (Living Theatre a další). Tradice a dějinnost.