Charles Explorer logo
🇬🇧

Free speech and hate speech

Class at Faculty of Arts |
AFS100785

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

ÚVOD 16.2. – úvodní hodina 23.2. - Parekh, Bhikhu, 2012, “Is There a Case for Banning Hate Speech?” in Michael Herz, and Peter Molnar (eds.), The Content and Context of Hate Speech: Rethinking Regulation and Response, Cambridge, New York: Cambridge University Press, pp. 37–56.  

SEKCE MILL A OSTATNÍ 2.3. – Mill, J. S. (1989). On Liberty and Other Writings. Cambridge, Cambridge University Press, kap. 2 in: On Liberty. 9.3. - Scanlon T. 1972. A Theory of Freedom of Expression. Philosophy & Public Affairs 1(2): 204–26. 16.3. - Fish S. 1994. There’s No Such Thing as Free Speech…and It’s a Good Thing Too. Oxford, UK: Oxford Univeristy Press, kap. 8 [1992]. 23.3. - Cohen J. 1993. Freedom of Expression. Philosophy & Public Affairs 22(3) oddíly I-II:207–222. 30.3. - Cohen J. 1993. Freedom of Expression. Philosophy & Public Affairs 22(3) oddíly III-IV:222–250.  

SEKCE PORNOGRAFIE 6.4. - MacKinnon, Catharine A. Only words. Harvard University Press, 1993, kap. 1. Dworkin, Ronald, 'Women and Pornography', in: The New York Review of Books, 21 October 1993, 36, 37, 40-2 [review of MacKinnon's Only Words]. 13.4. - děkanské volno 20.4. - Hornsby, Jennifer, and Rae Langton. "Free speech and illocution." Legal Theory 4.1 (1998): 21-37.  

SEKCE „KAMPUS“ 27.4. – Altman, Andrew. “Liberalism and Campus Hate Speech: A Philosophical Examination.” Ethics 103.2 (1993): 302–317. 4.5. –  Strossen, Nadine. Hate : Why We Should Resist It with Free Speech, Not Censorship. New York, NY, 2018; kap. 8 „Non- censorial Methods Effectively Curb the Potential Harms of Constitutionally Protected ‚Hate Speech‘“ 11.5. - Waldron J. 2012. The Harm in Hate Speech. Cambridge, MA: Harvard Univ. Press, kap. 3. všechny texty budou nahrány v SIS

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Je možné hájit svobodu slova také u projevů, které běžně chápeme jako hate speech či dezinformace? Jak případně zdůvodníme omezení svobody projevu v těchto případech? V semináři se budeme zabývat těmito a podobnými otázkami na pozadí četby klíčových filosofických textů o svobodě slova především v anglosaské tradici (J. S.

Mill, T. M.

Scanlon, J. Cohen, S.

Fish, J. Waldron ad.).

Jako příklad využijeme některé české i zahraniční aféry týkající se svobody slova: např. Chomského obhajoba práva na svobodu slova u negacionistů či omezení některých kontroverzních českých blogů věnovaných covidu.