Charles Explorer logo
🇬🇧

Free speech and hate speech

Class at Faculty of Arts |
AFS100785E

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

ÚVOD 16.2. – úvodní hodina 23.2. - Parekh, Bhikhu, 2012, “Is There a Case for Banning Hate Speech?” in Michael Herz, and Peter Molnar (eds.), The Content and Context of Hate Speech: Rethinking Regulation and Response, Cambridge, New York: Cambridge University Press, pp. 37–56.  

SEKCE MILL A OSTATNÍ 2.3. – Mill, J. S. (1989). On Liberty and Other Writings. Cambridge, Cambridge University Press, kap. 2 in: On Liberty. 9.3. - Scanlon T. 1972. A Theory of Freedom of Expression. Philosophy & Public Affairs 1(2): 204–26. 16.3. - Fish S. 1994. There’s No Such Thing as Free Speech…and It’s a Good Thing Too. Oxford, UK: Oxford Univeristy Press, kap. 8 [1992]. 23.3. - Cohen J. 1993. Freedom of Expression. Philosophy & Public Affairs 22(3) oddíly I-II:207–222. 30.3. - Cohen J. 1993. Freedom of Expression. Philosophy & Public Affairs 22(3) oddíly III-IV:222–250.  

SEKCE PORNOGRAFIE 6.4. - MacKinnon, Catharine A. Only words. Harvard University Press, 1993, kap. 1. Dworkin, Ronald, 'Women and Pornography', in: The New York Review of Books, 21 October 1993, 36, 37, 40-2 [review of MacKinnon's Only Words]. 13.4. - děkanské volno 20.4. - Hornsby, Jennifer, and Rae Langton. "Free speech and illocution." Legal Theory 4.1 (1998): 21-37.  

SEKCE „KAMPUS“ 27.4. – Altman, Andrew. “Liberalism and Campus Hate Speech: A Philosophical Examination.” Ethics 103.2 (1993): 302–317. 4.5. –  Strossen, Nadine. Hate : Why We Should Resist It with Free Speech, Not Censorship. New York, NY, 2018; kap. 8 „Non- censorial Methods Effectively Curb the Potential Harms of Constitutionally Protected ‚Hate Speech‘“ 11.5. - Waldron J. 2012. The Harm in Hate Speech. Cambridge, MA: Harvard Univ. Press, kap. 1, část kap. 3 všechny texty budou nahrány v SIS

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

THIS CODE WAS CREATED SPECIFICALLY FOR ERASMUS STUDENTS.

If you are an exchange student and you need a grade for this course, you should sign up for this code.

For more information about the course, click on the link next to "is provided by" above.

Je možné hájit svobodu slova také u projevů, které běžně chápeme jako hate speech či dezinformace? Jak případně zdůvodníme omezení svobody projevu v těchto případech? V semináři se budeme zabývat těmito a podobnými otázkami na pozadí četby klíčových filosofických textů o svobodě slova především v anglosaské tradici

(J. S. Mill, T. M. Scanlon, J. Cohen, S. Fish, J. Waldron ad.). Jako příklad využijeme některé české i zahraniční aféry týkající se svobody slova: např. Chomského obhajoba práva na svobodu slova u negacionistů či omezení některých kontroverzních českých blogů věnovaných covidu.