Charles Explorer logo
🇬🇧

Nicholas of Cusa: De docta ignorantia

Class at Faculty of Arts |
AFS100788

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Spis s názvem De docta ignorantia (česky překládáno jako O učené nevědomosti) představuje první z významných filosofických děl Mikuláše Kusánského, jednoho z největších myslitelů přelomu středověku a renesance. V tomto svém díle se Kusánský věnuje ve třech knihách metafyzickým, kosmologickým a christologicko-teologickým otázkám. V kontextu negativní teologie uvažuje o tom, že Boha "poznáváme nevěděním", protože vědění se týká vždy jen konečných věcí. Na základě svých úvah o vztahu konečna a nekonečna dospívá mj. k pojmu nekonečného vesmíru a Země jako pohybující se "vznešené hvězdy".Ve třetí knize pak formuluje významné myšlenky ke vztahu vědění a víry, který v jeho uvažování hraje důležitou roli.

V kurzu se budeme věnovat četbě vybraných kapitol z 1., 2. i 3. knihy De docta ignorantia tak, abychom obsáhli klíčové pojmy a koncepce tohoto jeho díla s výhledem k jeho dalšímu rozvinutí.

Seminář nepředpokládá hlubší znalost díla Mikuláše Kusánského. K účasti na něm postačí i znalost latiny získaná ze základního kurzu na FF či jinde. Jeho cílem je jednak prohloubení schopnosti číst a chápat latinský filosofický text, jednak nahlédnutí do hlavních myšlenkových postupů a konceptů autora.

Ze zkušenosti plyne, že na jednu hodinu semináře připadnou zhruba 2 až 3 strany (řídce sázené tištěné verze), které si studenti připraví vždy dopředu dle dohody. Text existují zčásti i v českém překladu a kompletně v anglické a německé verzi. S překlady lze při přípravě dle potřeby pracovat, na hodině pracujeme poluze s latinským textem.

Předběžný přehled četby: kn. I, kap. 2, 3, 4, 12, 13, (24) kn. II, kap. (4,) 5, 11, 12 (část) kn. III, kap. 3, (8), (10), 11

Záleží, jak rychle budeme číst. Zkušenost z minulých semestrů napovídá, že co setkání, to zhruba jedna kratší kapitola.