Charles Explorer logo
🇬🇧

Nicholas of Cusa: De conjecturis (latin reading)

Class at Faculty of Arts |
AFS100793

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz latinské četby se bude opírat o text O domněnkách - De conjecturis z pera vlivného německého autora 15. století, Mikuláše Kusánského. Jeho spis De conjecturis představuje jeho druhý velký filosofický text.

Rozvíjí v něm myšlenku, že všechno lidské poznání je pouze přibližováním se k poznávanému po způsobu "domněnky" o pravdě věcí. Četba se bude týkat vybraných pasáží jinak poměrně rozsáhlého díla. Text není lexikálně ani gramaticky zvlášť obtížný, komplikovanější je ovšem obsah filosofického sdělení, o nějž nám na kurzu půjde v neposlední řadě.

Na každou hodinu si studenti připravují zpravidla 2 menší tiskové strany textu. K dispozici je mimo originálu pro domácí přípravu také německý a anglický překlad.

Na hodině pracujeme pouze s latinským originálem.